Nyt

14.04.2018

Nyt fra bestyrelsen med status om fornyelsen af fællesantenneanlægget samt havedage den 21+22/4 kan findes under Nyheder

30.03.2018

Nyt fra bestyrelsen om fornyelsen af fællesantenneanlægget samt havedage den 21+22/4 kan findes under Nyheder

 

11.02.2018

Nyt om fornyelsen af fællesantenneanlægget her 

 

08.01.2018

Nyt om fornyelsen af fællesantenneanlægget her

 

03.12.2017

Nyt nyhedsbrev fra bestyrelsen kan findes under Nyheder

 

12.11.2017

YouSee og Dansk Kabel TV er nu klar til at gå i gang med etableringen af kablerne til det nye fællesantenneanlæg.  Læs mere om installationen her

/Bestyrelsen

 

04.11.2017

Referat fra generalforsamlingen er klart og kan findes under punktet :

Om foreningen/Generalforsamlinger/Referater

HUSK :  Havedag i dag 14-16 og i morgen 10-12.

/Bestyrelsen

22.10.2017

Husk Generalforsamlingen på onsdag den 25. oktober kl. 19.30 i Trommen. Husk også havedage den 4. og 5. november Programmet er klar og kan findes her.

 

07.10.2017

Hørsholm Kommune oplyser, at trafiksaneringsprojektet på Mortenstrupvej nu er evalueret, og at evalueringen er behandlet i Miljø- og Planlægningsudvalget. Både beslutninger og evalueringsrapport kan ses her: http://www.horsholm.dk/borger/veje-og-groenne-omraader/aktuelle-projekter-paa-vejene

Kommunen oplyser desuden, at der er afsat 200.000 kr. i budgettet for 2018 til nye træer på Mortenstrupvej.

07.10.2017

Indkaldelse til Generalforsamling er nu uddelt til alle beboere og kan også findes ved at klikke her. Beretning og regnskab kan findes under punktet Om foreningen -> Generalforsamlinger.

OBS: Bemærk fejl i datoen i det omdelte materiale. Generalforsamlingen afholdes onsdag den 25. oktober kl. 19.30 i Kulturhus Trommen.

20.08.2017

I forbindelse med reparation af en ventil i varmecentralen vil forsyningen af varmt vand til bebyggelsen være afbrudt på onsdag 23. August, kl 10-12.
Mvh
Bestyrelsen

 

24.07.2017

Lukning af det varme vand torsdag den 10.08
I forbindelse med vedligehold af varmeanlægget vil der blive lukket for det varme vand den 10.8 fra kl. 11 og frem til eftersynet er færdigt i løbet af eftermiddagen.

/Bestyrelsen

 

19.07.2017

Arbejde på fællesanlægget fra den 14.08
Yousee vil fra den 14.08 og nogle dage frem udføre vedligeholdelse af kabelanlægget i området. Dette vil medføre at kabel tv vil være lukket mellem klokken 01.00 og 07.00. Der vil desuden kunne forekomme udfald mellem kl. 07.00 og 19.00.  Arbejdet er ikke relateret til arbejdet med opgradering af anlægget.

I kan følge situationen på yousee.dk/driftsinformation

/Bestyrelsen

19.07.2017

Ekstra kursus om hjertestarter 
Som følge af den store tilslutning til kurset om brug af hjertestarter er der nu arrangeret et ekstra kursus.

Kurset er gratis og foregår onsdag den 6. september 2017 kl. 19-21, Kulturhuset Trommen, Caroline Mathilde salen.
Da der er begrænset pladser, benytter vi først til mølle princippet.
Tilmelding senest den 1. september 2017: [email protected] eller tlf. 23801080 (Merete Ge1)
Læs mere om hjertestarteren her  http://zollaed.dk/zoll-aed-plus-hjertestarter

24.06.2017

Hyggelig sankthansfejring på fællesarealet.

sankthans3

Godt 30 beboere var mødt op til sankthansfejringen på fællesarealet fredag aften. Det holdt tørt og bålet brændte fint som det ses på billedet. Tak til Sven for at samle et nyt bål og gøre det muligt at holde traditionen i hævd.

/Bestyrelsen

21.06.2017

Sankthansbål genetableret !

Takket være en ihærdig indsats fra flere beboere er sankthansbålet blevet genetableret Bålet tændes fredag den 23. kl 22.00, og beboere og deres gæster opfordres til at møde frem med glade sangstemmer – gerne passende musikinstrumenter og sangbøger
I tilfælde af regn udsættes optændningen i intervaller af 20 minutter til der er ophold.

På gensyn!

/ Bestyrelsen

18.06.2017

Sankthansbål er brændt

Som flere sikkert har bemærket, så er vores sankthansbål desværre brændt af i utide.

Svens forberedelser viste sig at være perfekte, men de var desværre forgæves. Sven og Leif overvejer om der i de sidste dage inden sankt hansaften kan samles materiale til et lille bål. Eventuelle forberedelser kan følges ved selvsyn. I mellemtiden takker vi fra bestyrelsens side Sven og Co. for de desværre forgæves forberedelser.

14.06.2017

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Så er referatet fra den ekstraordinære generalforsamling klar. Kan findes under referater eller ved at klikke her

Dagsorden kan findes her

05.05.2017

Hjertestarter 
Som besluttet på generalforsamlingen i efteråret er der nu opsat en hjertestarter ved varmecentralen på Georginevej.

I forbindelse med opsætningen tilbyder grundejerforeningen et 2 timers førstehjælpskursus  GRATIS mandag den 19. juni 2017 kl. 19-21, Kulturhuset Trommen, Caroline Mathilde salen.
Da der er begrænset pladser, benytter vi først til mølle princippet.
Tilmelding senest den 15. juni 2017: [email protected] eller tlf. 23801080 (Merete Ge1)
Læs mere om hjertestarteren her  http://zollaed.dk/zoll-aed-plus-hjertestarter

17.05.2017

Resultat af afstemning om nyt Kabel TV

Den vejledende afstemning er nu afsluttet. Resultatet af afstemningen er:

44 stemte ja og 6 stemte nej.

På denne baggrund konkluderer bestyrelsen, at der grundlag for snarest at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, med det formål at få en formel godkendelse af YouSee’s tilbud.

Bestyrelsen takker for den store deltagelse.

Det rundsendte materiale samt diverse ekstramateriale kan findes her

Sankthans
Igen i år vil der være fejring af sankthans på fællesarealet den 23. juni. Alle er velkomne til at bidrage til bålet, men det er vigtigt at man følger nogle gode råd så vi får et godt bål. Blandt andet er det vigtigt at huske på, at bålet ikke er en anledning til at skille sig af med sine gamle havemøbler eller andet.

I kan se de gode råd her