Nyt

21.06.2017

Sankthansbål genetableret !

Takket være en ihærdig indsats fra flere beboere er sankthansbålet blevet genetableret Bålet tændes fredag den 23. kl 22.00, og beboere og deres gæster opfordres til at møde frem med glade sangstemmer – gerne passende musikinstrumenter og sangbøger
I tilfælde af regn udsættes optændningen i intervaller af 20 minutter til der er ophold.

På gensyn!

/ Bestyrelsen

18.06.2017

Sankthansbål er brændt

Som flere sikkert har bemærket, så er vores sankthansbål desværre brændt af i utide.

Svens forberedelser viste sig at være perfekte, men de var desværre forgæves. Sven og Leif overvejer om der i de sidste dage inden sankt hansaften kan samles materiale til et lille bål. Eventuelle forberedelser kan følges ved selvsyn. I mellemtiden takker vi fra bestyrelsens side Sven og Co. for de desværre forgæves forberedelser.

14.06.2017

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Så er referatet fra den ekstraordinære generalforsamling klar. Kan findes under referater eller ved at klikke her

Dagsorden kan findes her

05.05.2017

Hjertestarter 
Som besluttet på generalforsamlingen i efteråret er der nu opsat en hjertestarter ved varmecentralen på Georginevej.

I forbindelse med opsætningen tilbyder grundejerforeningen et 2 timers førstehjælpskursus  GRATIS mandag den 19. juni 2017 kl. 19-21, Kulturhuset Trommen, Caroline Mathilde salen.
Da der er begrænset pladser, benytter vi først til mølle princippet.
Tilmelding senest den 15. juni 2017: [email protected] eller tlf. 23801080 (Merete Ge1)
Læs mere om hjertestarteren her  http://zollaed.dk/zoll-aed-plus-hjertestarter

17.05.2017

Resultat af afstemning om nyt Kabel TV

Den vejledende afstemning er nu afsluttet. Resultatet af afstemningen er:

44 stemte ja og 6 stemte nej.

På denne baggrund konkluderer bestyrelsen, at der grundlag for snarest at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, med det formål at få en formel godkendelse af YouSee’s tilbud.

Bestyrelsen takker for den store deltagelse.

Det rundsendte materiale samt diverse ekstramateriale kan findes her

Sankthans
Igen i år vil der være fejring af sankthans på fællesarealet den 23. juni. Alle er velkomne til at bidrage til bålet, men det er vigtigt at man følger nogle gode råd så vi får et godt bål. Blandt andet er det vigtigt at huske på, at bålet ikke er en anledning til at skille sig af med sine gamle havemøbler eller andet.

I kan se de gode råd her